Kościół pw. M.B. Królowej Polski i Św. Marcina w Grabówce

Wirtualny spacer - Annopol

Parafię erygował bp Bolesław Pylak 17.10.1975 r. Poprzednio miejscowość należała do par. Księżomierz. Początkowo była w granicach dek. kraśnickiego, obecnie urzędowskiego. W okresie międzywojennym w Grabówce powstał kościół polskokatolicki. W 1956 r. wszyscy mieszkańcy przeszli na wyznanie rzymskokatolickie. W tym samym roku wikariusz par. Księżomierz został mianowany rektorem kościoła w Grabówce. Początkowo mieszkał w Księżomierzy, a od 1957 r. przy k-le filialnym. Parafia od 1956 r. posiada swój cmentarz Kościół murowany, wybudowany w latach 1928-29 r., pw. MB Królowej Polski i św. Marcina jako kościół narodowy. Do 1955 r. rezydował tu ksiądz narodowy, a później dojeżdżał ze Świeciechowa. W 1956 r. budynek oddano katolikom, a 11.11.56 r. poświęcił go ks. Stanisław Niedźwiński, dziekan kraśnicki. Świątynia jest murowana, jednonawowa, przy prezbiterium 2 małe zakrystie, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, posadzka cementowa. Ołtarz główny i 2 boczne w stylu barokowym z I poł. XIX w., odnowione w 1996 r. ( dar par. Gościeradów - przeniesione ). W ołtarzu głównym 3 obrazy: Zmartwychwstania, Ukrzyżowania ( prawdopodobnie Aleksandra Danielewicza z 1844 r., oficjalisty majątku Gościeradów ), i obraz NMP Królowej Polski ( Leszek Górski z Krakowa, 1959 r.) W ołtarzu bocznym lewym obraz św. Marcina i Najświętszego Serca P. Jezusa ( mal. Leszek Górski), w prawym - figura MB Różańcowej i na zasuwie obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus ( mal. L. Górski ). Są jeszcze 3 większe obrazy, prawdopodobnie mal. przez A. Danielewicza: Chrzest w Jordanie, Przemienienie Pańskie i św. Stanisław BM. Ławki ufundowane z ofiar wiernych z racji Jubileuszu 2000-lecia Narodzenia Chrystusa. Obok kościoła dzwonnica, jeden dzwon wykonany przez Grzedzińskiego ( par. Włodzimierz, 1897 r.), drugi z ofiar wiernych w ludwisarni Felczyńskich, poświęcony przez abpa B. Pylaka w 1995 r.

NEAR

Wirtualny spacer - Annopol

INCLUDE

Wirtualny spacer - 166